logo
نوع رویداد :آنلاین
کد رویداد :193
تعداد بازدید 2
گروه بندی : استارت آپ و کارآفرینی
لرستان بروجرد
۱۴۰۱/۶/۲۴ تا ۱۴۰۱/۶/۲۴
توضیحات :

یبیبیب

شروع : بیبی   پایان : بیبیب
هزینه شرکت در رویداد : 600000
ظرفیت ثبت نام در این رویداد : بیبیب
سطح برگزاری رویداد : بسیب